Strategiczne i operacyjne zarzadzanie bezpieczenstwem osób, mienia, informacji oraz imprez masowych i zgromadzen NOWOŚĆ!!! Zarządzanie

Dostępne miasta: Bełchatów

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

prof. dr hab. Mirosław Wasielewski, 
nadkom. mgr Sławomir Szymański, 
mgr Piotr Małecki,

OPIS KIERUNKU

Studia podyplomowe STRATEGICZNE I OPERACYJNE ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM OSÓB, MIENIA, INFORMACJI ORAZ IMPREZ MASOWYCH I ZGROMADZEŃ są kierunkiem realizowanym w Społecznej Akademii Nauk przy współpracy z partnerem Uczelni – warszawską firmą AD INFO Sp. z o.o.

Słuchacze studiów podyplomowych mają również możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów z zakresu: 

- ochrony danych osobowych w firmach działających w branży ochroniarskiej (zgodnie z nowym rozporządzeniem i dyrektywą o ochronie danych osobowych opublikowanymi w dniu 4 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej); 

- pełnienia funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku).

CELE STUDIÓW

- Pozyskanie wiedzy z zakresu procesów ekonomii w działalności firm zajmujących się ochroną osób i mienia, a także zabezpieczeń technicznych;
- poszerzenie wiedzy o bezpieczeństwie, zarządzaniu strategicznym i operacyjnym bezpieczeństwem, praktycznym aspekcie zarządzania bezpieczeństwem w ochronie osób i mienia a także informacji oraz imprez masowych i zgromadzeń;
- wyposażenie słuchaczy w kompetencje (wiedzy i umiejętności) niezbędne do skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa informacji, zwłaszcza niejawnych;
- pozyskanie kompetencji (wiedzy i umiejętności) niezbędnych do skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w tym uczestnikom imprez masowych i zgromadzeń (z uwzględnieniem najnowszych trendów dotyczących profesjonalnego zarządzania sportem / z udziałem funkcjonujących klubów sportowych - publicznych i prywatnych -z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury wielofunkcyjnej/stadiony, areny, hale widowiskowe/);
- pozyskanie i usystematyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie promocji i zapewnienia bezpieczeństwa, konstruowania regulaminów imprez masowych, tworzenia wniosków o zezwolenia, opinie, kompletowania dokumentacji;
- zdobycie wiedzy i umiejętności do pełnienia funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku;
- uaktualnienie wiedzy w zakresie planowanych, możliwych, wnioskowanych, oczekiwanych zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych;
- zdobycie podstawowych umiejętności z zakresu samoobrony;
- nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania operacyjnego bezpieczeństwem w pracy firm ochrony z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania informatycznego.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe kierowane są do pracowników firm ochrony (zwłaszcza kadry średniego i wyższego szczebla), pełnomocników ds. ochrony danych osobowych oraz informacji niejawnych, studentów i absolwentów kierunków takich jak: bezpieczeństwo wewnętrzne, informatyka, pracowników instytucji samorządowych oraz innych osób/firm zainteresowanych problematyką studiów. Absolwent studiów podyplomowych będzie posiadał niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. w zakresie skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych, osób i mienia, zarządzania operacyjnego bezpieczeństwem w pracy firm ochrony z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania informatycznego. Zdobędzie on również wiedzę i umiejętności do pełnienia funkcji kierownika do spraw bezpieczeństwa imprezy masowej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 roku).

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Executive MBA - studia kwalifikacyjne

PR Marketing