Dostępne miasta: Bełchatów

OPIEKUN MERYTORYCZNY

mgr Paweł Gut (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Główny specjalista BHP, certyfikowany przez CIOP i PIB jako ekspert ośrodka doradczego bhp, auditor wewnętrzny ISO norm serii 1800( Dekra), wykładowca związany z Wydziałem Zarządzania UŁ. W przebiegu kariery zawodowej współpracował w obszarze zarządzania i edukacji m.in.  z PKN Orlen, BP, PZU SA. W zakresie pełnienia obowiązków służby bhp zaangażowany przy Budowie Stadionu Narodowego, przy drogach ekspresowych S8, S14, S17. Jako trener i szkoleniowiec realizował projekty dla Castorama, Dell, P&G Gillette, ABB, Bombardier, Veolia, Orange, Kellog, Borga, UDT, Takeda, Cemex itd. 

WYKŁADOWCY

Warsztaty, seminaria i wykłady prowadzone są przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem.

Obszar wiedzy związany z ORZ,  metodyka pełnienia obowiązków służby bhp, kształtowaniem zasad współpracy z menagmentem poszczególnych szczebli oraz kwestie związane z procedurami wypadkowymi prowadzi Krzysztof Oleczek  - praktyk z wieloletnim doświadczeniem w służbie bhp, trener i wykładowca firm szkoleniowych, wykładowca związany z Wydziałem Zarzadzania UŁ. Realizował szkolenie m.in.  dla Dell, P&G Gillette, ABB, Veolia, Bombardier, Good Year, ZM Zbyszko, Kilargo itd.

Tematykę budowania interakcji społecznych, nauczania dorosłych, zarzadzania zespołem, zarzadzania zmianą i kryzysem poprowadzi Paulina Nowak – psycholog, terapeuta Dodatkowo zawodowo  odpowiedzialna za coaching psychologiczny Sędziów Piłkarskich.

Obszar Ochrony Środowiska prowadzi Marta Klimas Haczkowska – przez wiele lat odpowiedzialna za te zagadnienia w Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Zarządzanie BHP (bezpieczeństwo i higiena pracy) oraz ochroną środowiska  to studia podyplomowe organizowane przez SAN w Łodzi i Wydziałach Zamiejscowych. Zarządzanie BHP skierowane są zarówno do osób które zamierzają podjąć pracę w tym obszarze.  W czasie dwóch semestrów nauki studia Zarządzanie BHP wyposażą słuchaczy w wiedzę oraz umiejętności w zakresie organizowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Studia te spełniają wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 Dz.U. nr 246. poz.2468 w sprawie służby BHP.

Studia podyplomowe Zarządzanie BHP oraz ochroną środowiska trwają dwa semestry,  w wymiarze 180 godzin (wykłady, ćwiczenia, seminaria i projekt końcowy). Wiedzą dzielą się inspektorzy PIP, specjaliści BHP i wykładowcy Społecznej Akademii Nauk.

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie BHP oraz ochroną środowiska jest przekazanie studentom niezbędnej wiedzy z  zakresu istoty bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zdobycie umiejętności organizacji bezpiecznego i higienicznego miejsca pracy. Studia pozwolą na wyposażenie uczestników w umiejętności samodzielnej identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy, ich właściwej analizy oraz oceny ryzyka zawodowego.

ADRESACI STUDIÓW

Studia podyplomowe Zarządzanie BHP oraz ochroną środowiska skierowane są do osób które zamierzają podjąć pracę w tym zakresie oraz do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową i zyskać znaczącą przewagę na bardzo konkurencyjnym  rynku pracy.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu studiów oraz w umiejętności interpersonalne niezbędne ze względu na charakter wykonywanych zadań. Dodatkowo w umiejętność współpracy z organami kontrolnymi ( PIP, PSP, SANEPID, Policja, Prokuratura …).

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Executive MBA - studia kwalifikacyjne

PR Marketing