Dostępne miasta: Bełchatów

OPIEKUN MERYTORYCZNY

trajdos.png

mgr Dorota Krajewska - Trajdos (dorota@trajdos-radcowie.pl) - radca prawny, który od 2004 r. prowadzi własną Kancelarię prawną w Radomsku. W 1996 roku ukończyła Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji - kierunek prawo, w latach 1997 – 1999 odbyła aplikację sądową i zdała egzamin sędziowski, w latach 2001 – 2004 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi i zdała egzamin radcowski, w 2015 roku ukończyła Szkołę Trenerów Biznesu we Wrocławiu.

Mecenas Dorota Krajewska – Trajdos od 2000 roku zajmuje się w praktyce zamówieniami publicznymi początkowo jako kierownik referatu zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego, a od 2004 roku w ramach prowadzonej Kancelarii. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Zamawiających i Wykonawców w postępowaniach odwoławczych przed Zespołem Arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Autorka publikacji prasowych - w szczególności z zakresu zamówień publicznych. Słuchacz oraz wykładowca licznych szkoleń i warsztatów dla zamawiających  i wykonawców, poświęconych tematyce zamówień publicznych. 

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

 

Wykładowcy:

Kadrę stanowią eksperci zajmujący się problematyką zamówień publicznych - w tym były wiceprezes UZP, trenerzy, prawnicy, specjaliści zajmujący kierownicze stanowiska w wydziałach zamówień publicznych w administracji samorządowej, byli arbitrzy, doświadczeni praktycy.

Ewa Wiktorowska - doradca i wykładowca zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Wykształcenie wyższe mgr inż. budownictwa, uprawnienia budowlane w dwóch specjalnościach; wpis na listę trenerów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na rok 1997  – 16 luty 1997 r.; Wpis na listę arbitrów prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych  na 6 - letnią kadencję - 30 sierpnia 2004 r.; Członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej od 2008 r., obecnie radca KIG; Członek założyciel, w latach  2004- 2008 Prezes, obecnie prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; Przewodniczący kapituły Kryształy Przetargów Publicznych - nagrody dla zamawiających i wykonawców z obszaru zamówień publicznych; Członek Rady programowej  miesięczników ds. zamówień publicznych: Przetargi Publiczne, wydawnictwo „Presscom” oraz Doradca Zamówienia Publiczne wydawnictwo „Publicus”; od 2012 r. biegły sądowy ds. zamówień publicznych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie; od 2016 r. do 09.2018 r. członek Rady Zamówień publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych; autor publikacji z zakresu zamówień publicznych, robót budowlanych, koncesji na roboty budowlane i usługi, partnerstwa publiczno - prywatnego; wykładowca z zakresu  tematyki zamówień publicznych.

Andrzej Panasiuk - absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył studia na Wydziale Historycznym oraz na Wydziale Prawa, uzyskując tytuły zawodowe magistra historii oraz prawa. W 1998 r. obronił na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku pracę doktorską w zakresie nauk prawnych pt. "Kontyngenty w obrocie towarowym z zagranicą", a w 2008 r. tamże pracę habilitacyjną. Był wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na Podyplomowym Studium „Zamówienia Publiczne” oraz ekspertem grupy roboczej ds. międzynarodowego prawa handlowego przy ONZ. Został profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie w Białymstoku, w Katedrze Prawa Administracyjnego. Referent prawny w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz jako inspektor kontroli państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli. Pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prawnego w Urzędzie Zamówień Publicznych, był także wiceprzewodniczącym Komisji Orzekającej w Sprawie Naruszenia Dyscypliny Finansowej przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 2002–2006 zajmował stanowisko wicedyrektora Departamentu Gospodarczego w Najwyższej Izbie Kontroli. Od 1 marca 2006 do 3 grudnia 2007 był wiceprezesem UZP. Pełnił także funkcję podsekretarza stanu ds. poczty i telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury oraz funkcję członka zarządu PKP S.A. Do 15 czerwca 2012 był prezesem zarządu spółki Telekomunikacja Kolejowa, która zmieniła nazwę na TK Telekom. Później zatrudniony w Najwyższej Izbie Kontroli jako dyrektor delegatury w Warszawie.

Elżbieta Sobczuk - redaktor naczelna miesięcznika Przetargi Publiczne, prawnik - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, doradca legitymujący się certyfikatem nadanym w ramach projektu KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorców. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1996 roku; wieloletni specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce samorządu terytorialnego; szkoleniowiec i wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych.

Adam Wiktorowski - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Ekspert z dziedziny zamówień publicznych z wieloletnim doświadczeniem w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, nabytym m.in. w Biurze Zamówień Publicznych w Agencji Rządowej zajmującej się zarządzaniem funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Odpowiedzialny za formalno - prawną stronę udziału Sekcji Polskiej w Wystawie Międzynarodowej EXPO 2008 w Saragossie. Ekspert ds. zamówień publicznych w ramach projektów dofinansowywanych ze środków krajowych (m.in. NFOSiGW) jak i ze środków Unii Europejskiej. Doświadczony trener w zakresie zamówień publicznych, pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii w zakresie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych. Wpisany na listę ekspertów zewnętrznych w obszarze zamówień publicznych byłego Ministra właściwego gospodarki w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Innowacyjna Gospodarka.  Autor licznych publikacji zamieszczanych w poradnikach i w prasie zamówieniowej w tym  w Gazecie Prawnej, autor m.in. poradników „Dialog konkurencyjny” w ramach serii Tryby Udzielania Zamówień Publicznych,  „Zamówienia publiczne na dostawy i usługi”, współautor - „Zasady udzielania zamówień publicznych”  (Wydawnictwo Presscom). Stały autor komentarzy prezentowanych w ramach „Navigator Zamówienia Publiczne” udostępnianych w ramach Serwisu prawniczego LEX (Wolters Kluwer Polska).

Grzegorz Soluch - prawnik; specjalista z zakresu zamówień publicznych; autor wielu wykładów i szkoleń (17 lat doświadczenia w pracy trenera); wykładowca i autor programu na studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej z Poznania – oddział zamiejscowy w Chorzowie; współpracownik Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu; autor kursu e-learning „Zrozumieć Zamówienia Publiczne”; członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP); w latach 2004-2007 arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Doświadczenie: około 350 przeprowadzonych szkoleń, wśród wielu przeszkolonych podmiotów m.in. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Urząd Miasta Katowice, Urząd Miasta Zabrze, Urząd Miasta Tarnowskie Góry, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Urząd Miasta Chorzów, Urząd Miasta Pszczyna, Urząd Gminy w Świerklańcu, Urząd Miasta Głuchołazy, Urząd Miasta Ruda Śląska, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej, KZGM w Katowicach, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, kilkadziesiąt szkół i przedszkoli z miast na Śląsku, Agencja Rynku Rolnego w Warszawie, Poczta Polska SA, Port Morski w Gdyni, GTL S.A. (Port Lotniczy w Pyrzowicach), Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., Wodociągi Głuchołazy Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Inowrocławiu, i wiele innych.

Katarzyna Kasprów – Romaniuk - specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem - od 1998 r. związana z systemem zamówień publicznych. Problematykę zgłębia zarówno z punktu widzenia zamawiających, jak i wykonawców, co pozwala na wieloaspektowe ujęcie problematyki. Audytor, członek Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, realizuje audyty i kontrole poprawności wydatkowania środków publicznych w ramach realizowanych projektów na zlecenie Instytucji Zarządzających, Pośredniczących, oraz Beneficjentów. Wykładowca licznych szkoleń, warsztatów oraz studiów podyplomowych poświęconych tematyce udzielania zamówień. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych na kierunkach Prawo Zamówień Publicznych oraz Audyt wewnętrzny.

Bartosz Korbus - prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa finansowego, prawnych aspektach gospodarki komunalnej oraz kwestiach związanych z prowadzeniem inwestycji infrastrukturalnych. Założyciel Instytutu Partnerstwa Publiczno - Prywatnego (rok 2003), pierwszej w Polsce organizacji pozarządowej zajmującej się rozwojem PPP w Polsce. Doradca strony publicznej w realizacji projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków UE jak i we współpracy z sektorem prywatnym m. in.: dotyczących tworzenia i finansowania infrastruktury transportowej, infrastruktury ochrony środowiska, sportowo-rekreacyjnej oraz projektów rewitalizacyjnych. Konsultant sektora prywatnego i instytucji finansujących. Członek Zarządu spółek komunalnych, oraz spółki celowej PPP, realizującej pierwszy rządowy projekt w formule opłaty za dostępność. Redaktor naczelny FORUM PPP, autor licznych publikacji książkowych i analiz poświęconych ppp i inwestycjom komunalnym. Zarządzał projektami edukacyjnymi współfinansowanymi ze środków UE  w tym skierowanymi na rozwój ppp. Doświadczony szkoleniowiec i popularyzator wiedzy na temat ppp. Przez blisko 10 lat pracownik samorządowy odpowiedzialny za realizację projektów finansowanych ze środków UE.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów, jako przedstawicieli zamawiających i wykonawców, do funkcjonowania na rynku zamówień publicznych poprzez podniesienie ich kwalifikacji w zakresie przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych.

Studia umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych w zakresie samodzielnego przygotowania i przeprowadzania postępowań przetargowych.

W ramach studiów podyplomowych podniesiona zostanie wiedza w zakresie rozwiązań prawnych sprawiających najwięcej trudności podmiotom uczestniczącym w rynku zamówień publicznych, także przez bezpośredni, stały kontakt ze specjalistami, praktykami oraz wymianę poglądów i doświadczeń, rozwiązywanie problemów.

Studia z zakresu zamówień publicznych pozwalają na zdobycie umiejętności i kwalifikacji do wykonywania zawodu specjalisty do spraw  zamówień publicznych (kod 242225 według Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu ich stosowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r.).

Szczególna uwaga w  trakcie studiów będzie poświęcona elektronizacji zamówień publicznych.

ADRESACI STUDIÓW

Studia adresowane są do osób , które chcą podjąć pracę na stanowisku specjalisty do zamówień publicznych i uzyskać przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania

i uzyskiwania zamówień publicznych ale także do osób, które są  wieloletnimi pracownikami, chcącymi uporządkować i uaktualnić wiedzę z zakresu zamówień publicznych, w szczególności:

  • pracowników administracji, w tym jednostek samorządu terytorialnego, członków komisji przetargowych
  • pracowników Wykonawców, w tym małych i średnich przedsiębiorstw
  • prawników
  • pracowników instytucji kontroli
  • inżynierów, ekonomistów, projektantów opisujących przedmiot zamówienia
  • innych zainteresowanych chcących pogłębić wiedzę w zakresie zamówień publicznych

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwenci będą wyposażeni w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu Prawa zamówień publicznych. Uzyskają między innymi umiejętności samodzielnego zarządzania procesem udzielania zamówienia lub ubiegania się o zamówienie publiczne. W szczególności pogłębią wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą procedur udzielania zamówień publicznych, tworzenia odpowiedniej dokumentacji przetargowej. Nauczą się identyfikować problemy, które mogą się pojawić w trakcie przebiegu procesu udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych oraz im przeciwdziałać lub je rozwiązywać.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Executive MBA - studia kwalifikacyjne

PR Marketing