Dostępne miasta: Bełchatów

OPIEKUNOWIE MERYTORYCZNI

mgr Anna Zochniak (e-mail: podyplomowe@san.edu.pl)

Właścicielka Centrum Coachingowo – Szkoleniowego SZKOLARKA. Coach. Autor.  Pedagog. Pasjonatka ludzi i ich nieograniczonych możliwości.  Otwarta, bezpośrednia, spontaniczna, zaangażowana. Ukierunkowana na permanentny rozwój. Od 2015 roku pracuje z przedsiębiorcami i osobami prywatnymi nad podnoszeniem ich kompetencji biznesowych i osobistych w coachingu i szkoleniach.

Lektor języka polskiego w autorskim programie: Adventure with the Polish Language w latach 2014/2015 (dwie edycje, Welwyn Garden City).

Nauczyciel języka polskiego w Polskiej Szkole Sobotniej w Welwyn Garden City (2013- 2016)

Współautorka podręcznika „Nowe tematy” do egzaminu GCSE z języka polskiego jako obcego, wydanego przez Polską Macierz Szkolną w Londynie (2015), oraz autorka (Nie) poradnika coachingowego (w druku).

Współzałożycielka Projektu OLEQ – Programu Rozwoju Kompetencji Życiowych (startup Microsoftu), i warsztatów: „Wewnętrzny kompas”.

Trener, warsztaty i szkolenia autorskie :

  1. Warsztaty rozwoju osobistego:

„Bądź tym, kim chcesz być”

„Pokochaj swoje życie”

„Ja – Ty- My” - warsztat o relacjach ze sobą i innymi ludźmi

Projekt  „Mięczaki na start – masz to coś!”, skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

  1. Warsztaty i szkolenia biznesowe:

„Być szefem i nie zwariować!”

„Zarządzanie konfliktem w grupie”

„Uwalnianie potencjału pracowniczego metodami coachingowymi”

„Zarządzanie zmianą”

„Komunikacja interpersonalna i współpraca grupowa” (w oparciu o teorię Klausa Vopela)

„Coaching w zarządzaniu zespołem”

Pomysłodawczyni i prowadząca Klub Rozwojowy Szkolarki (regularne spotkania poświęcone zagadnieniom rozwoju osobistego i rozwijaniu EQ)

Projekty międzynarodowe (dedykowane zagadnieniom wykluczenia społecznego):

Reintegration of School Age Mothers  into the Education System (czerwiec 2015,  z ramienia Kaleidoscope Enterprise Ltd., Hatfield, UK)

Community Mentoring for Social Inclusion (Come 4 Social Inclusion)  (luty 2015, Spisska Nova Ves, Słowacja)

dr Adam Gogacz (agogacz@san.edu.pl)

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Badacz edukacji kulturowej, w tym zagadnień związanych z wielokulturowością oraz miejscem człowieka we współczesnym świecie. Europejski ekspert kompetencji społecznych, trener edukacji włączającej.  Wieloletni dydaktyk na pedagogice, kształcący przyszłych pedagogów i nauczycieli. Autor i współautor wielu publikacji, w tym podręczników do edukacji włączającej, edukacji wielokulturowej, kształcenia u dzieci kompetencji społecznych ale również z zakresu e-learningu Promotor ponad 100 prac magisterskich i ponad 200 licencjackich.

OPIS KIERUNKU I CELE STUDIÓW

CELEM STUDIÓW JEST:

  • zdobycie kwalifikacji/umiejętności potrzebnych do samodzielnego prowadzenia szkoleń,
  • nabycie wiedzy na temat procesów grupowych, specyfiki funkcjonowania grup/zespołów, stylów  i sposobów uczenia się ludzi dorosłych,
  • poznanie etapów i sposobów realizacji procesu szkoleniowego (od rozpoznania potrzeb szkoleniowych po końcową ewaluację),
  • opanowanie umiejętności związanych z autoprezentacją trenera i efektywną komunikacją z grupą szkoleniową,
  • poznanie aktywizujących metod, technik i nowoczesnych narzędzi prowadzenia szkoleń,
  • nabycie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi na sali szkoleniowej,
  • nabycie wiedzy na temat sposobów i narzędzi oceny ewaluacji szkoleń, zgodnie z oczekiwaniami klienta biznesowego i jego organizacji,
  • doskonalenie umiejętności praktycznych związanych z zarządzaniem szkoleniem i grupą szkoleniową,rozwój kompetencji osobistych trenera.

ADRESACI STUDIÓW I SYLWETKA ABSOLWENTA

Studia skierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, zamierzających podjąć pracę w charakterze trenera biznesu lub trenera wewnętrznego, specjalisty HR, oraz zainteresowanych uzyskaniem umiejętności zarządzania procesem szkoleniowym, pogłębieniem znajomości specyfiki grup i zespołów, chcących nauczyć się określania i doprecyzowania potrzeb szkoleniowych klientów, nabyć umiejętność prowadzenia i ewaluacji szkoleń czy warsztatów, a także chcących uzyskać wiedzę na temat  narzędzi szkoleniowych i coachingowych pomocnych w prowadzeniu szkoleń.

Studia przeznaczone są również dla przedsiębiorców, managerów, pracowników działów HR, osób, które w swojej pracy zajmują się prowadzeniem szkoleń, treningów, warsztatów, czy spotkań projektowych (warunkiem jest ukończenie studiów min. I stopnia - licencjackich).

Absolwenci studiów nabędą wiedzę z zakresu prowadzenia szkoleń i warsztatów, dynamiki i funkcjonowania grup i  zespołów pracowniczych. Absolwenci będą potrafili samodzielnie zaprojektować, przygotować i przeprowadzić szkolenie/warsztat, a także ich ewaluację,  zapoznają się z profesjonalnymi narzędziami szkoleniowymi, poznają własny styl treningowy i metody coachingowe przydatne w rozwijaniu potencjału uczestników klientów/uczestników szkoleń, oraz nauczą się radzić sobie z sytuacjami trudnymi w pracy trenera/szkoleniowca.

Wybierz kategorię studiów, którą jesteś zainteresowany:

Executive MBA - studia kwalifikacyjne

PR Marketing